فعالیت ها

  • تولید انواع محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای
  • کاشت و فرآوری گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی وابسته
  • پرورش گل و گیاه.
  • زراعت، باغبانی و صنایع تبدیلی وابسته.
  • دامپروری، آبزی‌پروری و صنایع تبدیلی وابسته.
  • واردات و صادرات انواع محصولات بخش کشاورزی و حوزه‌های مربوطه.
  • بازرگانی تمامی زمینه‌های فعالیت شرکت.